in

iu anh….anh nào chưa biết

What do you think?

Dạo này con người nó lạ lắm…

một chiếc mèo mệc mỏi