in

Hình ảnh siêu đẹp từ Cô Dâu Thảo Nguyên

Ảnh được cut từ truyện Cô Dâu Thảo Nguyên (tên gốc: Otoyomegatari)

What do you think?

Tranh minh họa xinh

Review: Bá tước tiểu thư.