in

Hình ảnh hồ Suwa trong Your name và ngoài đời thực

What do you think?

Hình ảnh đền Hida-Sannogu trong Your name và ngoài đời thực

Hình ảnh đền Kamishikimi Kumanoimasu trong Khu rừng đom đóm và ngoài đời thực