in

Hình ảnh chiếc meow nghỉ ngơi sau 2 tiếng làm việc

https://www.icepop.com/napping-cats-funny-places/13/

Đây là hình ảnh tui sau 2 tiếng viết được 1 bài 

What do you think?

Noragami: 3 lí do khiến Yato được yêu mến

Review Manga: I WAS CAUGHT UP IN A HERO SUMMONING, BUT THAT WORLD IS AT PEACE