in

Hình ảnh cầu vượt ở trạm Shinanomachi trong Your name và ngoài đời thực

What do you think?

Hình ảnh cầu thang đi bộ đến đền Suga trong Your name và ngoài đời

Hình ảnh đền Hida-Sannogu trong Your name và ngoài đời thực