in

Hình ảnh cầu thang đi bộ đến đền Suga trong Your name và ngoài đời

What do you think?

Shinichi và Ran hồi nhỏ quá dễ thương

Hình ảnh cầu vượt ở trạm Shinanomachi trong Your name và ngoài đời thực