in

Gối Ôm Này Chất Lượng Đấy!

Đây là thứ tôi muốn ôm ngủ mỗi tối.

What do you think?

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Hình ảnh tôi hàng ngày trong cuộc sống :)