in

Gấu trúc giận dỗi

What do you think?

Daisy

Nỗi đau của Marco khi mất đi đồng đội.