in

Đừng để tương lai chết trước tuổi 30

Trong cuộc sống có quá nhiều điều không chắc chắn, hãy ăn thứ bạn muốn ăn, mua thứ bạn muốn mua, gặp người bạn muốn gặp, nếu được hạnh phúc thì đừng chờ đợi.

Trích Đừng để tương lai chết trước tuổi 30

What do you think?

Nỗi đau của Marco khi mất đi đồng đội.

Dâu tây