in

DETECTIVE CONAN: TOP 1 BỘ TRUYỆN CÓ TIMELINE BẤT ỔN

Bộ truyện Thám tử lừng danh Conan được xuất bản lần đầu tiên ngày 19 tháng 1 năm 1994, do Aoyama Gosho viết và đăng định kỳ trên tạp chí Weekly Shōnen Sunday của Shogakukan. Tính đến nay loạt truyện đã được phát hành hơn 1078 chương, được đóng thành 100 tập tankobon và đứng thứ 24 trong top manga dài tập nhất thế kỷ 21. Tuy nhiên, trải qua vòng lặp thời gian vô hạn, tác giả xác nhận Shinichi mới teo nhỏ được hơn 6 tháng.

What do you think?

The Count of Monte Cristo: Cảnh gì mà lạ thế

One Piece: Hỏa Quyền Ace