in

Dễ thương nhiều cách ghê :)))

Tip 1: Nói nước đôi

What do you think?

Sẽ ra sau nếu như Death Note live-action được cầm trịch bởi những cái tên đứng sau Stranger Things

Trinity Blood – Một trong những anime hay nhất hiện tại về ma cà rồng