in

Có thể cậu chưa biết về năm nhất của Karasuno

+Trong số 5 người ở năm nhất thì Hinata tuy có tính cách trẻ con nhưng lại là người lớn nhất (21/6)

+Hinata sinh vào ngày Hạ Chí (21/6)
+kageyama sinh vào ngày Đông Chí (22/12)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What do you think?

Cảm nhận về Anime: Tokyo Ghoul

4

Kỵ Sỹ áo đỏ thành Mondstadt