in

Classroom of the Elite Season 2 chính thức trở lại vào mùa hè này!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What do you think?

Review Trò chơi tìm xác: Không có kinh dị nhất, chỉ có kinh dị hơn

HunterxHunter: Tìm hiểu về Kurapika – tộc nhân Kurta cuối cùng còn sống sót