in

CHUYẾN DU HÀNH CỦA MÀU SẮC – Phần 1

Tôi vẫn luôn tin rằng, mỗi khoảnh khắc trôi qua, cuộc sống lại mang đến cho ta những màu sắc mới. Nếu đủ tinh tế để nhận ra và nắm bắt lấy chúng thì cuộc sống sẽ trở nên thật đa dạng và muôn màu. Không có màu sắc xấu! Cũng giống như những chuyến đi, thú vị hay không phần nhiều phụ thuộc vào cách mà chúng ta cảm nhận và nắm giữ. 

What do you think?

Lays vị meow

32

CHUYẾN DU HÀNH CỦA MÀU SẮC – PHẦN 2