in

Chữ kia có nghĩa là gì?

Chắc không ai quan tâm cái chữ đâu

What do you think?

Post lên ai đói thì ráng chịu nha :>>

Không có ý gì đâu nhưng mà "ngon" hé