in

Chiện tình iu

Good luck to mah friend ^^

What do you think?

12 chòm sao ứng với nhân vật nào trong manga?

[GÓC GIẢ THUYẾT] CÁC NHÂN VẬT TRONG JUJUTSU KAISEN ĐƯỢC LẤY CẢM HỨNG TỪ CÁC VỊ THẦN NÀO?