in

Câu hỏi cần được giải đáp

Cần một lời giải đáp về vấn đề này.

What do you think?

Cũng là đồng hồ nhưng sao nó lạ lắm

Manga là gì? Những thể loại manga phổ biến