in

Câu chuyện về con mèo vào sáng sớm

Chuyện là sáng nay con mèo nhà em nó tự leo lên được bậc thang thứ 5, nhưng không dám leo xuống. Cuối cùng nó chọn cách lăn đùng đùng xuống cuộn hình tròn. Một chiếc mèo “thông minh”

What do you think?

Tôi khi có người hỏi "Đi Đà Lạt hông?"

Chiếc mèo và cần câu