in

Cánh cụt cute

What do you think?

Giận rồi nhe

Khi bác hàng xóm chuẩn bị sang khoe về con bác ấy.