in

Cái tội không nghe lời

Hậu quả của việc không nghe lời Ace

What do you think?

Tất cả chỉ còn là kỷ niệm

Luffy lại nghĩ ra một ý tưởng điên rồ