in

[Bùm Chéo Parody] Chương 01: Đôrêmon xài tiền như nước

What do you think?

Đùi dê nướng ngon tuyệt vời!!!!!!!

Tiểu Sử và Nguồn gốc: Siêu Ác Nhân Red Hulk (Người khổng lồ Đỏ)