in

Buggy – Tứ Hề chào sân

Tứ Hề Buggy sở hữu Haki gió vương cực mạnh

What do you think?

[GÓC GIẢ THUYẾT] CÁC NHÂN VẬT TRONG JUJUTSU KAISEN ĐƯỢC LẤY CẢM HỨNG TỪ CÁC VỊ THẦN NÀO?

"Thánh sịp" Brook – Nhạc công được yêu thích nhất trong One Piece