in

Black Maria ở arc Wano.

Vẻ xinh đẹp của Black Maria, tuy nhiên tính cách thì lại không tốt chút nào.

What do you think?

Trầm cảm với deadline.

Hình ảnh Carrot ở arc Wano.