in

Big Mom hồi còn trẻ.

Big Mom thật sự là mỹ nhân khi còn trẻ. So với lúc trước và bây giờ như hai người khác nhau vậy.

What do you think?

Đệ nhất mỹ nhân Wano: Komurasaki.

Miêu tặc Nami, thành viên của băng mũ rơm.