in

Biểu cảm cute của Emilico

Là loli chính hiệu, Emilico luôn tươi sáng, vui vẻ, lạc quan. Nhưng cũng có lúc cô bé trưng bộ mặt buồn rầu một cách “siêu deep” để lấy lòng cô chủ khi cô chủ giận. Cute quá trời phải hơm?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What do you think?

Các Thuật Ngữ Manga Cơ Bản Bạn Nên Biết

Góc lú: Tôi đang đọc cái gì thế này?