in

Béo thì làm sao =))

Tại lông dày thôi chứ không có béo
Nguồn ảnh: Pinterest

What do you think?

Burger mèo thơm ngon mời bạn ăn nha.

The rain.