in

Bartolomeo- Anh chàng fan cuồng của Luffy.

Đủ các loại cảm xúc mà Bartolomeo dành cho Luffy.

What do you think?

Hình ảnh CTV mỗi sáng

Anh chàng đẹp trai Roronoa Zoro.