in

Bạn thân phát "cơm chó" trước mặt bạn.

Tao nghĩ mà tao tức á. Chúng mày có thôi đi không?

What do you think?

Khi bác hàng xóm chuẩn bị sang khoe về con bác ấy.

Trầm cảm với deadline.