in

Bạn thân của Luffy: Koby

Koby là người Luffy đã cứu mạng tại arc biển đông, hiênn giờ cậu đang là hải quân.

What do you think?

Bộ truyện “Siêu phẩm" Hay “Bệnh Hoạn"? Manhwa Trinh thám hại não nhất!

Bố già Râu Trắng