in

Bác tiến sĩ Agasa.

Chắc chắn bác lại thất bại trong phát minh gì đó đây mà.

What do you think?

Ngũ lão tinh cũng xuất hiện trong One Piece film Red.

Bé Quỳnh Aka nè!