in

Anh quát em à, nói to thế á

Đỡ cho người ta rồi bây giờ lại quát người ta. Người gì đâu mà kì cục

What do you think?

Cuộc sống thiếu anh như ly trà sữa thiếu trân châu, nhưng vẫn ngon :)).

Review tiểu thuyết “Bạn Chanh” của tác giả Giá Oản Chúc