in

Anh chỉ việc ăn, quyến rũ có em lo!

What do you think?

Review: Tôi là nhện đấy, có sao không?

Conan Detective: Những lần thám tử Mori phá án “khi vẫn còn thức”